زلزله + پيش بيني زلزله،حوادث Earthquake

((بيش از 70 روش محاسبه و پيش بيني زلزله ، طوفان ، سيل در جهان ))

زلزله 3.6 ریشتری 48 كيلومتري درز، فارس را لرزاند چهارشنبه، 16 دي 1394 در 04:16:28


 ۱۳۹۴-۱۰-۱۶ ۰۴:۱۶:۲۸.۸ ۳.۲ ۲۷.۷۹۶ ۵۴.۹۳۵ ۹ درز، فارس 

تاريخ وقوع زلزله:
چهارشنبه، 16 دي 1394 در 04:16:28
(وقت محلي - تهران)

2016-01-06 00:46:28
(UTC)
بزرگي زلزله:
۳.۲
نوع بزرگي:
MN
موقعيت رومركز زلزله: ۲۷.۸۰ شمالي و ۵۴.۹۴ شرقي
عمق: ۹ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۲.۶۱+/- كيلومتر در جهت شمالي - جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي - غربي
منطقه:
استان فارس
فاصله‌ها:
48 كيلومتري درز، فارس
60 كيلومتري رويدر، هرمزگان
61 كيلومتري لار، فارس
منبع:
موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران

Phase: Arrival Times
No. Station ID Phase Arrival Time Time Residual (sec) Azimuth (deg) Epicenteral Dis. (km)
1 BNB BHZ Pn 2016-01-06 00:46:55.8 -0.18 103.0 163
2 JHRM BHZ Pg 2016-01-06 00:46:55.5 0.04 301.0 155
3 JHRM BHE Sg 2016-01-06 00:47:15.6 0.00 301.0 155
4 KHGB BHZ Pn 2016-01-06 00:47:17.7 0.33 27.0 323
5 LAR1 BHZ Pg 2016-01-06 00:46:39.3 0.30 256.0 57
6 LMD1 BHZ Pn 2016-01-06 00:46:59.1 0.12 254.0 182
7 MEH SPZ Pn 2016-01-06 00:47:27.5 0.67 356.0 399
8 NGRK BHZ Pn 2016-01-06 00:47:10.4 -0.52 40.0 270
9 QIR1 SPZ Pn 2016-01-06 00:47:01.3 -0.59 293.0 200

Phase: Amplitudes
No. Station ID Period Start Azimuth (deg) Epicenteral Dis. (km) Magnitude (MN)
1 BNB BHZ 2016-01-06 00:48:01.3 103.0 163 3.2
2 JHRM BHZ 2016-01-06 00:47:36.2 301.0 155 3.6
3 KHGB BHZ 2016-01-06 00:48:08.0 27.0 323 3.0
4 LAR1 BHZ 2016-01-06 00:46:54.5 256.0 57 3.0
5 MEH SPZ 2016-01-06 00:48:14.0 356.0 399 2.9
6 NGRK BHZ 2016-01-06 00:47:50.4 40.0 270 2.9
7 QIR1 SPZ 2016-01-06 00:47:44.3 293.0 200 3.5

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ساعت 8:23  توسط سید عباس صولتی 09158578235